Послуги СВНЦ

  • Здійснення незалежної оцінки процесів економічного і науково-технічного розвитку регіону, стану його економіки, впливу ринкових механізмів на соціально-економічне становище.
  • Розробка і впровадження у виробництво маловідходних та безвідходних екологічно чистих наукоємних технологій в інтересах розвинутих в регіоні галузей, насамперед, машинобудівного комплексу.
  • Розробка і вдосконалення процесів виробництва та відтворення найбільш суттєвих для регіону видів та культур рослинництва і тваринництва.
  • Вирішення паливно-енергетичних проблем на основі використання існуючих природних та вторинних ресурсів регіону.
  • Виконання комплексу екологічних досліджень (свідоцтво про акредитацію №100-206/2014).