Оголошено конкурс на здобуття премій Верховної Ради України молодим ученим

Поставою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України для молодих учених» засновано 30 премій Верховної Ради України молодим ученим.

З урахуванням Постанови та Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, затвердженої рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 03 грудня 2019 року, протокол №13б (далі — Інструкція), просимо подати претендентів та їх роботи на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим (далі — Премія) у 2020 році до Директорату науки Міністерства освіти і науки України до 01 березня 2020 року.

Документи та роботи претендентів на здобуття Премії, що подаються закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами України (далі наукові установи) оформлюються згідно з Інструкцією, що знаходиться за електронним посиланням

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/37217.pdf.

Окрім зазначених документів в Інструкції додатково подаються 10 брошурованих примірників анотації до роботи претендента/претендентів, оформленої відповідно до пункту 3.2.3. Інструкції.

Документи та роботи претендентів, що оформлені з порушенням вимог Інструкції, до розгляду не приймаються та науковим установам не повертаються.

Документи та роботи складаються у пакет для транспортування та подаються за адресою: кім. 201 в, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, Міністерство освіти і науки України.