Північно-Східний центр НАН України і МОН України щиро вітає харків’ян – луареатів Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року

КЛЕПІКОВА Вячеслава Федоровича – члена-кореспондента Національної академії наук України, директора Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України;

ПИЛИПЕНКА Володимира Владиславовича – доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України;

БЕРЕЖНОГО Юрія Анатолійовича – доктора фізико-математичних наук, професора Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна:

— за роботу «Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах».

ЛИТВИНА Олега Олеговича – доктора фізико-математичних наук, виконувача обов’язки завідувача кафедри Української інженерно-педагогічної академії:

— за роботу «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень».

 

ЛУКІНА Володимира Васильовича – доктора технічних наук, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

ХАРЧЕНКА Вячеслава Сергійовича – доктора технічних наук, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

ЯКОВЛЕВА Сергія Всеволодовича – доктора фізико-математичних наук, професора Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

СИДОРЕНКА Миколу Федоровича – кандидата технічних наук, головного конструктора державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»:

— за роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем».

ДМИТРИКА Віталія Володимировича – доктора технічних наук, завідувача кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

МОРАЧКОВСЬКОГО Олега Костянтиновича – доктора технічних наук, завідувача кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

УСАТОГО Олександра Павловича – доктора технічних наук, завідувача кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

ЗАЙЦЕВА Бориса Пилиповича – доктора технічних наук, провідного наукового співробітника Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України;

ПАЩЕНКА Юрія Григоровича – заступника головного інженера, головного технолога акціонерного товариства «Турбоатом»;

ГРИШИНА Миколу Миколайовича – кандидата технічних наук, начальника сектору акціонерного товариства «Турбоатом»;

КАНТОРА Олександра Геннадійовича – начальника технологічного бюро акціонерного товариства «Турбоатом»:

— за роботу «Створення роторів турбін великої потужності».

БАБЕНКА Ігоря Анатолійовича – кандидата технічних наук, головного інженера Зміївської теплової електричної станції публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО»:

— за роботу «Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження».

ЧЕБАНОВА Валентина Анатолійовича – члена-кореспондента Національної академії наук України, першого заступника генерального директора державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»;

ДЕСЕНКА Сергія Михайловича – доктора хімічних наук, завідувача відділу державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»;

ЛЯПУНОВА Миколу Олександровича – доктора фармацевтичних наук, провідного наукового співробітника державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»;

ЛІПСОН Вікторію Вікторівну – доктора хімічних наук, завідувача відділу державної установи «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України»:

— за роботу «Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів».

 

КОПИЦЮ Миколу Павловича – доктора медичних наук, завідувача відділу державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України»;

ЦЕЛУЙКО Віру Йосипівну – доктора медичних наук, завідувача кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти;

БІЛОВОЛА Олександра Миколайовича – доктора медичних наук, професора кафедри Харківського національного медичного університету:

— за роботу «Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті».