Виборча програма кандидата в Президенти НАН України академіка НАН України Володимира Семиноженка

Програма кандидата на посаду Президента НАН України Володимира Семиноженко.