Підписання двосторонньої угоди про співробітництво між Північно-Східним науковим центром Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України та Комунальним закладом «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»

16 лютого 2024 року відбулося урочисте підписання двосторонньої угоди про співробітництво між Північно-Східним науковим центром Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України та Комунальним закладом «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради».

Сьогодні Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України активно залучає науковців, інженерів та інших фахівців для спільної роботи над проєктами, спрямованими на розвиток науки та технологій в регіоні. Центр виконує важливу роль у сприянні інноваційному розвитку та зміцненні наукового потенціалу Північно-Східної України.

Договір про співпрацю між закладами спрямований на розвиток наукових, освітніх та культурних ініціатив у Харківській області. Основні вектори співробітництва включають: спільні наукові проєкти та дослідження в області природничих, технічних та гуманітарних наук, обмін науковими кадрами та експертами для сприяння взаємному розвитку, створення спільних навчальних програм та курсів для здобувачів освіти, організація наукових конференцій, семінарів та майстер-класів, підтримку стартапів та інноваційних проектів, спільну роботу щодо впровадження наукових розробок у промисловість та громадське життя, участь у спільних міжнародних проєктах та програмах тощо.

Ці вектори співробітництва спрямовані на створення ефективної платформи для обміну знаннями та інноваціями, розвитку науки, освіти та культури в регіоні.