Порівняльні дані рейтингів ЗВО у 2022 та 2023рр. (Харків, Суми, Полтава) за даними EuroOsvita.net

2022 – ТОП-10

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 3. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 4. Національний університет «Львівська політехніка»
 5. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 6. Сумський державний університет
 7. Львівський національний університет імені Івана Франка
 8. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 9. Харківський національний університет радіоелектроніки
 10. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

2023– ТОП-10

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 3. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 4. Національний університет «Львівська політехніка»
 5. Львівський національний університет імені Івана Франка
 6. Сумський державний університет
 7. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 8. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 9. Харківський національний університет радіоелектроніки
 10. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вибірка з ТОП-200

2023 – 2022  

(* — у 2023р. рейтинг підвищено у порівнянні з 2022р. або без змін)

*3 – 3 (0)             Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

*6 – 6 (0)             Сумський державний університет

7 – 5 (-2)              Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

*9 – 9 (0)             Харківський національний університет радіоелектроніки

*18 – 19 (+1)       Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

*23 – 25 (+2)       Харківський національний медичний університет

*25 – 37 (+12)     Національний фармацевтичний університет

*33 – 40 (+7)       Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

*46 – 54 (+8)       Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

*47 – 56 (+9)       Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

50 — 46 (-4)          Харківський національний автомобільно-дорожній університет

*51 – 97 (+46)     Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

*59 – 62 (+3)       Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

*66 – 115 (+49)   Полтавський державний медичний університет

67 – 66 (-1)          Сумський національний аграрний університет

*72 – 84 (+12)     Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

78 – 71 (-7)          Національний університет цивільного захисту України

*85 – 99 (+14)     Харківський національний університет внутрішніх справ

*91 – 105 (+14)   Полтавський університет економіки і торгівлі

*117 – 141 (+24) Українська інженерно-педагогічна академія

*118 – 137 (+19) Полтавський державний аграрний університет

*121 – 125 (+4)   Державний біотехнологічний університет

*122 – 150 (+28) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

*124 – 134 (+10) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

*135 – 157 (+22) Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

141 – 112 (-29)    Харківський національний університет будівництва та архітектури

*151 – 167 (+16) Харківська державна академія дизайну і мистецтв

*158 – 170 (+12) Харківська державна академія культури

*160 – 200 (+40) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

163 – 153 (-10)    Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

*173 – 187 (+14) Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

*177 – 191 (+14) Харківська державна академія фізичної культури

199 – 145 (-54)    Національна академія Національної гвардії України

Довідково:
За останніми показниками світового рейтингу QS World University Rankings Sustainability – 2024 (https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings?region=Europe&countries=ua):

 • Національний університет «Львівська політехніка» (rank 647)
 • Сумський державний університет (741-750)
 • Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна (821-840)
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (861-880)
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (1051-1100)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1101-1150)
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (1151-1200)
 • Харківський національний університет радіоелектроніки (1201+)

https://euroosvita.net/reyt/